อดีตอาณานิคมของทัณฑ์ในปานามากลายเป็นจุดสนใจความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร

เป็นเวลาหลายสิบปีที่เกาะ Coiba เป็นที่อยู่อาศัยของนักโทษ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์และนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่า เมื่อ Ezer Vierba ไปเยี่ยมเกาะ Coiba ของปานามาเป็นครั้งแรกในปี 2004 ครูสอนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียน Winsor School ส่วนตัวของบอสตันตกใจกับขนาดของเกาะ ที่ 194 ตารางไมล์ Coiba เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง ป่าเขตร้อนเป็นแนวกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของเกาะ...