ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นหนึ่งฟุตตามชายฝั่งสหรัฐภายในปี 2050

บางภูมิภาคอาจเห็นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึงเจ็ดฟุตภายในสิ้นศตวรรษนี้ หากไม่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นมากถึงหนึ่งฟุตภายในปี 2050 ตามรายงานใหม่ ที่ นำโดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เมื่อพิจารณาว่าโลกร้อนขึ้นเร็วเพียงใดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน้ำจะสูงขึ้นสองฟุตภายในสิ้นศตวรรษนี้  Rick Spinrad ผู้ดูแลระบบของ NOAA กล่าวว่า “สหรัฐฯ คาดว่าจะได้สัมผัสกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน...