พบกับเอลเมอร์และลิมา คู่รักเพนกวินเพศเดียวกันที่เลี้ยงดูลูกเจี๊ยบที่สวนสัตว์ซีราคิวส์

นกตัวผู้สองตัวเป็นพ่อแม่ ‘ที่เป็นแบบอย่าง’ ผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว เพนกวิน Humboldt เพศผู้ 2 ตัว Elmer และ Lima กลายเป็นคู่รักเพศเดียวกันคู่แรกที่เลี้ยงลูกเจี๊ยบที่สวนสัตว์ Rosamond Gifford ในเมือง Syracuse ตามคำแถลง ลูกไก่ฟักไข่ในวันปีใหม่    สวนสัตว์โรซามอนด์ กิฟฟอร์ด เคยใช้พ่อแม่อุปถัมภ์มาก่อน เนื่องจากคู่ผสมพันธุ์บางคู่มีประวัติว่าไข่ที่ปฏิสนธิโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เฝ้าเปลี่ยนไข่ปลอมและให้ไข่จริงเพื่ออุปถัมภ์เพื่อให้มีโอกาสฟักไข่ได้ดีขึ้น ...