Ivan Nemer ของอิตาลีถูกระงับเนื่องจากให้กล้วยเน่าแก่ Cherif Traorè เพื่อนร่วมสโมสร

อิวาน เนเมอร์ โปรชาวอิตาลีถูกพักการแข่งขันจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน หลังมอบกล้วยเน่าให้เพื่อนร่วมทีมเบเนตอง เชอริฟ ตราโอเรระหว่างการแลกเปลี่ยนของขวัญลับของซานต้า สหพันธ์รักบี้แห่งอิตาลี (FIR) กล่าวว่าการลงโทษดังกล่าวถูกกำหนดโดยศาลรัฐบาลกลางที่จำกัดเนเมอร์ 11 ครั้ง และเป็นไปตามทั้งข้อบังคับของตนเองและกฎรักบี้โลกข้อที่ 18 แถลงการณ์ของ FIR กล่าวว่า: “ในการกำหนดบทลงโทษ ศาลรัฐบาลกลางในการรับคำร้องขอต่อรองข้ออ้างได้พิจารณาถึงความปรารถนาของ...